صندلی آمفی تئاتر تبریز،سیستم کنفرانس،ویدیو پروژکتور

ویدیو پروژکتور

ویدیو پروژکتور