صندلی آمفی تئاتر تبریز،سیستم کنفرانس،ویدیو پروژکتور

Projector-Ceiling-Mount-166×300