صندلی آمفی تئاتر تبریز،سیستم کنفرانس،ویدیو پروژکتور

ceiling-150×150