صندلی آمفی تئاتر تبریز،سیستم کنفرانس،ویدیو پروژکتور

dcn-dis-1