صندلی آمفی تئاتر تبریز،سیستم کنفرانس،ویدیو پروژکتور

paa24d816