صندلی آمفی تئاتر تبریز،سیستم کنفرانس،ویدیو پروژکتور

p3112900a