صندلی آمفی تئاتر تبریز،سیستم کنفرانس،ویدیو پروژکتور

زمینه های فعالیت شرکت

شرکت آذرپژواک در زمینه طراحی وتحلیل نرم افزار و تجهیز کامل سالنهای آمفی تئاتری وسالنهای کنفرانس فعالیت دارد.

1

تجهیز سالنهای آمفی تئاتر

طراحی وتجهیز سالنهای آمفی تئاتر و سینما از قبیل دکوراتیو ،صندلی ،اکوستیک،سیستم صوت ونور حرفه ای،سیستم تصویری

2

تجهیزکامل سالنهای کنفرانس

تجهیز کامل سالنهای کنفرانس از قبیل سیستم هاومیکروفنهای کنفرانس با به روزترین تکنولوژیها ومارک های موجود .

3

تولید نرم افزاوهوشمندسازی

فروش وخدمات پس از فروش انواع ویدیو پروژکتور وپرده های نمایش وبرد هوشمند


تازه ها

طراحی و تحلیل و برنامه نویسی نرم افزار با تکیه بر جدیدترین متد وتکنولوژیهای توسعه نرم افزار با امنیت وکیفیت بالا.